Till att börja med, en gradering är ingen rättighet som kommer med att du bara har varit närvarande på ett visst antal träningar. Din tränare kommer att diskutera gradering med dig när det är dags. Under en gradering så har du chansen att visa upp utförande av tekniker, kunskap, fysisk förmåga och VILJA. Utan att ha visat upp detta till en tillfredsställande nivå så kommer du inte att klara graderingen. Att låta en karateka klara en gradering utan rätt kunskaper skulle ifrågasätta hela bältessystemet.

Gradering för barn och vuxna skiljer sig en del åt. Barn graderar till mon-bälte och går inga matcher i samband med gradering. Barn med gult, orange eller grönt bälte graderar sin första vuxengradering till gult bälte. Barn med blått bälte graderar till orange bälte.

Gult bälte – 6 kyu / mon

Slag

Kizame tsuki
Gako tsuki

Sparkar

Hiza geri
Kin geri
Mae geri (chudan)

Blockader

Jodan uke
Gedan bari

Benställningar

Fudo dachi
Yoi dachi
Kumite dachi

 

Orange bälte – 5 kyu / mon

Slag

Allt ovan

Sparkar

Mawashi geri (chudan)
Utförande (haisoku, chosuko)
Mae geri (gedan, chudan, jodan)

+ Allt ovan

Blockader

Soto uke
Osaio uke

+ Allt ovan

Benställningar

Mosubi dachi

+Allt ovan

 

Grönt bälte – 4 kyu / mon

Slag

Nagashi tsuki
Uraken tsuki

+ Allt ovan

Sparkar

Mawashi geri (gedan, chudan, jodan)
Kansetsu geri
Yoko geri (chudan)

+ Allt ovan

Blockader

Uchi uke

+ Allt ovan

Benställningar

+Allt ovan

Blått bälte – 3 mon
Enbart barngradering

Slag

Haito tsuki
Kagi tsuki

+ Allt ovan

Sparkar

Yoko geri (jodan)
Uran mawashi geri

+ Allt ovan

Blockader

Mawashi gedan bari

+ Allt ovan

Benställningar

+Allt ovan

Blått bälte – 2 kyu / mon

Slag

Shita tsuki

+ Allt ovan

Sparkar

Ushiro geri

+ Allt ovan

Blockader

Morote gedan bari

+ Allt ovan

Benställningar

+Allt ovan

Brunt bälte – 1 kyu / mon

Slag

Ago tsuki
Tate tsuki

+ Allt ovan

Sparkar

Ushiro mawashi geri
Mae keage geri
Uchi keage geri
Soto keage geri

+ Allt ovan

Alla sparkar som begärs ska kunna utföras i tobi (hoppande)

Blockader

Morote gedan bari

+ Allt ovan

Benställningar

+Allt ovan