Linköping sportkarate är medlemmar i Karate Sweden